AGIV Home > download.agiv.be Home > Catalogus > Van nature overstroombare gebieden

Van nature overstroombare gebieden

OPGELET: Deze data zijn gratis en voor iedereen beschikbaar (Open Data). Een bestand van Vlaanderen is direct downloadbaar, om uw product op maat te versnijden en vervolgens te downloaden is registratie noodzakelijk. Registreren kan via https://auth.agiv.be/

Voorbeeld: Van nature overstroombare gebieden
 
Voorbeeld: Van nature overstroombare gebieden
 

Gebiedsdekkende afbakening en differentiatie van de van nature overstroombare gebieden in Vlaanderen. De afbakening van de NOG is gelijk gesteld aan het geheel van alluviale gronden, veengebieden en poldergronden zoals deze gekarteerd zijn op de bodemkaart van België in de periode 1947-1973, gepubliceerd op schaal 1:20.000. De aard van de overstroming (vanuit waterlopen of vanuit zee) bepaalt de differentiatie. Afbakening en differentiatie van NOG in gebieden die niet bodemkundig in kaart zijn gebracht is toegevoegd o.b.v. expert-interpretatie. Bodems ontstaan door colluviatie zijn eveneens opgenomen in NOG-bestand.

Versie: Versie 2001-07
Toepassingsschaal: 1:10000
Ruimtelijk schema: vector
Status: compleet

Documenten ?

Heeft volgende entiteit(en) ?

Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen?

Voeg onze Search Provider toe aan uw browser

download.agiv.be

 U bent niet aangemeld. ?
  Winkelkar (0)



 
© 2015 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen - Alle rechten voorbehouden
Koningin Maria Hendrikaplein 70 – 9000 Gent - T +32 9 276 15 00 - F +32 9 276 15 05