AGIV Home > download.agiv.be Home > Catalogus > Versnijdingsschema IKONOS satellietbeelden (2 km op 2,5km)

Versnijdingsschema IKONOS satellietbeelden (2 km op 2,5km)

OPGELET: Deze data zijn enkel beschikbaar voor voormalige deelnemers GIS Vlaanderen. Elke andere openbare instantie of elk ander bedrijf kan zich richten tot de eigenaar van de data (zie metadata).

Voorbeeld: Versnijdingsschema IKONOS satellietbeelden (2 km op 2,5km)
 

Om beeldmateriaal van hoge resolutie, in dit geval IKONOS satellietbeelden, te versnijden werd een dataset, gebaseerd op een regelmatig rooster, gebruikt. De tiles beslaan een opp. van 2 bij 2.5 km en volgen de NGI-kaartbladindeling. Eén kaartblad (NIG kaartblad, schaal 1/50.000) omvat zodoende 128 tiles.

Versie: Opname 2002
Toepassingsschaal: 1:50000
Ruimtelijk schema: vector
Status: compleet

Documenten ?

Heeft volgende entiteit(en) ?

Is beschikbaar als onderdeel van volgende datasetgroep(en) ?

Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen?

Voeg onze Search Provider toe aan uw browser

download.agiv.be

 U bent niet aangemeld. ?
  Winkelkar (0) 
© 2015 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen - Alle rechten voorbehouden
Koningin Maria Hendrikaplein 70 – 9000 Gent - T +32 9 276 15 00 - F +32 9 276 15 05