AGIV Home > download.agiv.be Home > Catalogus > Bosleeftijd, Opname 1771-2001

Bosleeftijd, Opname 1771-2001

Voorbeeld: Bosleeftijd, Opname 1771-2001
 

De bosleeftijdskaart (1771 - 2001) combineert de gegevens van volgende 4 kaarten: 1. De Ferrariskaarten (opgemaakt tussen 1771 en 1778) 2. De kaarten van Vandermaelen (opgemaakt tussen 1846 en 1854) 3. De 3de editie van topografische kaarten op 1:20.000 (het merendeel werd opgemaakt tussen 1910 en 1940) 4. De actuele bebossing volgens de boskartering, versie 2001. Op deze 4 kaarten werd enkel het onderscheid gemaakt tussen bos en niet-bos. De bosleeftijdskaart wordt optimaal gebruikt op schaal 1/50.000. De kaart is geschikt voor landschapsstudies, ecosysteemvisies e.d. maar minder voor detailstudies (beheersplannen, MER's, ... ). Ze kan in dergelijke gevallen wel een eerste indruk geven van de boshistoriek, maar het is sterk aan te bevelen om zoveel mogelijk historisch kaartmateriaal te bekijken om aan de beperkingen van de bosleeftijdskaart, nl. de geografische onnauwkeurigheid en het beperkt aantal bronnen, te verhelpen.

Versie: Opname 1771 - 2001
Toepassingsschaal: 1:50000
Ruimtelijk schema: vector
Status: compleet

Documenten ?

Heeft volgende entiteit(en) ?

Is beschikbaar als onderdeel van volgende datasetgroep(en) ?

Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen?

Voeg onze Search Provider toe aan uw browser

download.agiv.be

 U bent niet aangemeld. ?
  Winkelkar (0) 
© 2015 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen - Alle rechten voorbehouden
Koningin Maria Hendrikaplein 70 – 9000 Gent - T +32 9 276 15 00 - F +32 9 276 15 05