AGIV Home > download.agiv.be Home > Catalogus > Gebieden met recht van voorkoop, ruilverkaveling, Toestand 01/04/2011

Gebieden met recht van voorkoop, ruilverkaveling, Toestand 01/04/2011

OPGELET: Organisaties die geen instanties zijn kunnen deze data niet via de download.agiv.be site bekomen. Gelieve contact op te nemen met de eigenaar (zie metadata).

Voorbeeld: Gebieden met recht van voorkoop, ruilverkaveling, Toestand 01/04/2011
 

De Vlaamse overheid heeft in bepaalde gebieden een "recht van voorkoop". Als zij dit recht uitoefent, verwerft zij in de plaats van de kandidaat-koper de aangeboden landeigendommen. Zij koopt dan aan de prijs en aan de voorwaarden die in de compromis overeengekomen zijn tussen verkoper en kandidaat-koper. Het recht van voorkoop in het kader van ruilverkaveling is geregeld in de ruilverkavelingswet van 22 juli 1970 (BS 04/09/1970). Een aanvulling van 11 augustus 1978 (BS 22/09/1978) kende dit recht van voorkoop toe aan de toenmalige Nationale Landmaatschappij, nu de Vlaamse Landmaatschappij. De gebieden ten gevolge van grote infrastructuurwerken die voorwerp uitmaken van een gebruiksruil of een vereenvoudigde ruilverkaveling recht van voorkoop worden hierin eveneens opgenomen. Het recht van voorkoop beperkt zich tot (een selectie van) kadastrale afdelingen en secties die door de minister zijn aangewezen als vatbaar voor ruilverkaveling. Deze lijst van kadastrale afdelingen en secties verschijnt in het BS en wordt regelmatig bijgewerkt.

Versie: Toestand 01/04/2011
Toepassingsschaal: 1:1000
Ruimtelijk schema: vector
Status: compleet

Documenten ?

Heeft volgende entiteit(en) ?

Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen?

Voeg onze Search Provider toe aan uw browser

download.agiv.be

 U bent niet aangemeld. ?
  Winkelkar (0) 
© 2015 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen - Alle rechten voorbehouden
Koningin Maria Hendrikaplein 70 – 9000 Gent - T +32 9 276 15 00 - F +32 9 276 15 05