AGIV Home > download.agiv.be Home > Catalogus > Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 100 m

Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 100 m

Het object stand van zaken DHMV II duidt aan waar reeds data beschikbaar is.

Voorbeeld: Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 100 m
 
Voorbeeld: Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 100 m
 

Digitaal terreinmodel (DTM) van het maaiveld in rasterformaat met een grondresolutie van 100 m. Dit DTM werd via resampling aangemaakt vanuit het product DTM (5 m), product dat is afgeleid van LiDAR-hoogtegegevens die in het kader van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II (DHMV II) werden ingewonnen.

Versie: 2014.01
Toepassingsschaal: ?
Ruimtelijk schema: grid
Status: compleet

Documenten ?

Is beschikbaar als onderdeel van volgende datasetgroep(en) ?

Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen?

Voeg onze Search Provider toe aan uw browser

download.agiv.be

 U bent niet aangemeld. ?
  Winkelkar (0) 
© 2015 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen - Alle rechten voorbehouden
Koningin Maria Hendrikaplein 70 – 9000 Gent - T +32 9 276 15 00 - F +32 9 276 15 05