AGIV Home > download.agiv.be Home > Catalogus > Digitale kadastrale percelenplannen (AAPD) - AGIV, toestand 01/01/2015

Digitale kadastrale percelenplannen (AAPD) - AGIV, toestand 01/01/2015

OPGELET: Deze data zijn enkel beschikbaar voor deelnemers GDI Vlaanderen en de GRB Netbeheerders. Elke andere openbare instantie of elk ander bedrijf kan zich richten tot de eigenaar van de data (zie metadata).

Voorbeeld: Digitale kadastrale percelenplannen (AAPD) - AGIV, toestand 01/01/2015
 
Voorbeeld: Digitale kadastrale percelenplannen (AAPD) - AGIV, toestand 01/01/2015
 

CADMAP behelst de digitale kadastrale perceelsplannen van België, beheerd door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD), die jaarlijks worden bijgewerkt tot een bepaalde kadastrale toestand (1 januari van het jaar). AGIV heeft de rechten verworven om CADMAP van Vlaanderen te distribueren naar deelnemers aan GDI-Vlaanderen en aan netbeheerders van fysieke leidingnetten zoals bedoeld in het het GRB-decreet.

Versie: Kadastrale toestand 2015
Toepassingsschaal: 1:1000
Ruimtelijk schema: vector
Status: compleet

Documenten ?

Heeft volgende entiteit(en) ?

Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen?

Voeg onze Search Provider toe aan uw browser

download.agiv.be

 U bent niet aangemeld. ?
  Winkelkar (0) 
© 2015 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen - Alle rechten voorbehouden
Koningin Maria Hendrikaplein 70 – 9000 Gent - T +32 9 276 15 00 - F +32 9 276 15 05